Drones, nu in gebruik bij politie, leger, natuurfilmers en burgers, gaan ook boven bouwplaatsen vliegen. Ze zijn in te zetten voor het monitoren van bouwtoezicht, het inspecteren van de gebouwkwaliteit en het fotografisch vastleggen van de voortgang van een bouwproject. Piet Oskam ziet volop mogelijkheden voor drones. In defensiekringen zijn drones een bekend verschijnsel. Civiele toepassingen van onbemande helikopters nemen stormenderhand toe. In de Golfoorlogen van de jaren tachtig werd voor het eerst een op gps gebaseerd navigatiesysteem gebruikt. Inmiddels is het navigatiesysteem in de burgerwereld niet meer weg te denken. Zo zal het ook met drones gaan. In de war on terrorismbleken deze vliegende objecten ongekend precies en doeltreffend te werken. Deze kwaliteiten komen niet alleen in gevechtssituaties van pas, maar ook op de bouwplaats. Als een aantal formele belemmeringen en praktische bezwaren worden weggenomen, zullen drones het aanzien van bouwlocaties revolutionair en definitief veranderen.

Verkenningen

Al in een voorfase van daadwerkelijke bouwactiviteiten komen drones van pas. Alle facetten van een toekomstige bouwlocatie kunnen nauwkeurig in kaart worden gebracht. Veel beter dan met de huidige statische meettechnieken. Door de grote wendbaarheid en flexibiliteit van de met vier propellers uitgevoerde quadcopters kunnen moeilijk bereikbare plaatsen scherp in kaart worden gebracht. Als een generaal met drones militaire verkenningen kan doen, dan leent deze techniek zich evengoed voor inzet in de strijd die projectontwikkelaars en bouwers leveren om nieuwe locaties te ontginnen. Bij bruggenbouw en de inspectie van ondergrondse werken zijn drones nu al effectief inzetbaar. Als er passende software wordt ontwikkeld, zullen drones ook voor moderne bestratingsbedrijven een bruikbaar hulpmiddel zijn. Niet alleen bij bouwinspecties, maar ook bij bouwplaatsbeveiliging kunnen drones belangrijke diensten bewijzen. Deze nijvere bijen bieden ook logistieke voordelen. Zoals Amazon met AirPrime voorziet in de behoefte aan snelle levering, zo kunnen ook ontbrekende bouwmaterialen en- gereedschappen snel op de juiste plaats worden bezorgd. Drones leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de verkorting van de doorlooptijd en de versnelling van het bouwproces. Veel burgers hebben het vliegen met heli- en quadcopters gekozen als hobby. Voor apparaten tot 25 kg, die binnen het zicht van de gebruiker blijven, geldt een vrij regime. Voor meer bedrijfsmatige toepassingen is zwaarder materieel nodig. Daarvoor is de internationale, Europese en nationale regelgeving nog niet op orde. Door regeringen en luchtvaart-autoriteiten zijn inmiddels de nodige initiatieven genomen om dit formele vacuüm te vullen. Naast deze formele bezwaren vragen de technische tekortkomingen aandacht. De technische vooruitzichten zijn veelbelovend. Als de juiste verbinding tussen hardware en software wordt aangebracht, zijn drones in de nabije toekomst voor vele bouwtoepassingen relevant en beschikbaar.

Fijne afwerking

Als we anno 2014 naar een bouwplaats kijken, zien we vaak vakmensen op elkaar wachten. Drones zullen zorgen voor dynamiek, waardoor het wachten voorgoed voorbij is. Als een compleet bouwwerk in 3D kan worden geprint, kunnen drones worden ingezet voor de fijne afwerking. Het monitoren door bouwtoezicht, het inspecteren van de gebouwkwaliteit en het fotografisch vastleggen van de voortgang van een bouwproject zijn in de toekomst ondenkbaar zonder de inzet van drones. Nu de exploitatie en het onderhoud van wegen steeds vaker in integrale contracten wordt gegoten, zal de inzet van drones het werkgebied van bouwondernemingen binnendringen. Vliegtechniek met onbemande vliegtuigen en onbemande helicopters en configuraties hiervan zoals de bicopter, tricopter, quadkopter, hexacopter enz. behoren in de toekomst tot het domein van de bouwtecniek. Er kan veel bereikt worden met de vliegende inzet van camera’s, data-opslag, sensoren, GPS en radar, waarmee de efficiency in het bouwproces een grote sprong zal maken. Als deze technieken worden doorontwikkeld, vallen de kosten ervan in het niet bij de omvangrijke besparingen op loonkosten en tijdverlies, die voor een belangrijk deel de concurrentiekracht van bouwbedrijven bepalen. Als drones zich in de civiele sector aandienen, kunnen we er niet meer omheen om ze in de bouw te zien vliegen.

0 Reacties

    Plaats een reactie