De techniek en toepassingen van onbemande vliegtuigen blijft zich in een razend tempo ontwikkelen. Drone-technologie blijkt ook van onbekende waarde om toezicht te houden in en het beschermen van bepaalde ecosystemen, met name in afgelegen gebieden. Dergelijke toepassingen laten zien dat drones niet alleen gebruikt worden voor oorlogvoering. De toename van het aantal toepassingen waarvoor drones worden gebruikt, heeft positieve invloed op het aanzien van de onbemande vliegtuigen in de ogen van het publiek.

Nauwkeurig

De ingenieuze vliegtuigjes zijn een uitstekend middel om de biodiversiteit van een gebied exact in kaart te brengen. Niet alleen kunnen drones op alle onbereikbare plekken komen, maar zijn ze vele malen nauwkeuriger dan de afstandssensoren van de huidige satelliet-technieken.

Lucht en water

Inspecties en metingen uitvoeren in de lucht is voor een drone een koud kunstje en onlangs verscheen ook het proto-type van de eerste amfibische drone. Wetenschapper Steve Schill ontwikkelde samen met zijn studenten een drone die ook in staat is om onderwaterbeelden te filmen. Deze unieke combinatie van lucht en water biedt met name voor ecologen ontzettend veel nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Nieuw onderzoek

Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de inzet van drones voor de controle en instandhouding van bepaalde ecosystemen. Het onlangs verschenen artikel "The potential of remote sensing in ecological status assessment of coloured lakes using aquatic plants" van onderzoekers Sebastian Birk en Frauke Ecke vult dit wetenschappelijk gat op. Het onderzoek verkent de mogelijkheden voor de inzet van drones voor het toezicht houden op de gezondheid van de Zweedse meren die zwaar gekleurd zijn door opgelost koolstof. Birk en Ecke ontdekten dat het mogelijk is om inzicht te krijgen in de ecologische gezondheid van het gekleurde ecosysteem door het monitoren van plantaardige vegetatie die detecteerbaar is door drones. Hun bevindingen hebben potentie om een ​​significante verandering teweeg te brengen in hoe de ecologische monitoring van meren wordt uitgevoerd, met name in afgelegen en ontoegankelijke gebieden.

Goedkoop alternatief

De groei en diversiteit van waterplanten is een belangrijke indicator voor het begrijpen van de gezondheid en het functioneren van zoetwatermeren. Het is zeer duur en tijdrovend voor wetenschappers om proeven en waterplanten handmatig in kaart te brengen, met name in de duizenden meren in afgelegen gebieden van Zweden. Birk en Ecke's artikel schetst hoe de ontwikkelingen in de drone-technologie het mogelijk maken om waterplanten te identificeren voor een kwart van de kosten van handmatig onderzoek. "Drones bieden de mogelijkheid om de effecten van antropogene druk op de talloze meren in de boreale zone economisch bewaken. Monsters nemen in het veld is een kostbare aangelegenheid waarbij minstens twee mensen betrokken zijn; snorkelend of zittend in een boot. En zelfs dan moet je genoegen nemen met een beperkt aantal steekproefen, zeker niet het hele meer. Met behulp van een drone is dit veel makkelijker, zeker als de drone de foto's automatisch verwerkt, wat helaas nu nog niet mogelijk is", aldus Sebastian Birk.

0 Reacties

    Plaats een reactie