Ter land, in de lucht, maar ook op zee: drones zijn er in vele soorten en maten. De Amsterdamse haven ziet ook steeds vaker de potentie van drones in en experimenteert momenteel met zelfvarende varianten.

Scheepscontrole

De drone zal tijdens de test voornamelijk gebruikt worden voor het controleren van schepen. Deze moeten namelijk aan een aantal regels voldoen om een ontheffing te krijgen. De drone berekent de diepteligging in combinatie met het zoutgehalte waarna wordt bepaald of het schip kan schutten in de Noordersluis of gelichterd moet worden. Schutten is het proces waarbij een schip door middel van een schutsluis tussen twee kanaalpanden met verschillend waterniveau wordt verplaatst.

Ervaring

Het doel van de proef is ervaring opdoen met nieuwe technologieën die de werkzaamheden binnen de haven kunnen verrijken . Port of Amsterdam wil met de varende drones in hoeverre ze kunnen helpen om het bedrijf meer toekomstbestendig te maken. Indien succesvol wil men deze namelijk structureel inzetten in de toekomst.

Port of Amsterdam wil varende drones testen

Toepassingen

Op de website van de haven valt namelijk te lezen dat er al goed nagedacht is over andere toepassingen met drones. Zo kunnen drones ingezet worden bij incidenten en calamiteiten, kan materieel geïnspecteerd worden en ziet men toekomst in het detecteren van lekkages via een hittegevoelige camera. Daarnaast wordt er ook gesproken over het meten van de kwaliteit van zowel de lucht als het water en het opsporen van drenkelingen.

Vooruitzien

“We willen met deze pilot met de verschillende partijen ervaring opdoen en inzicht krijgen in de mogelijkheden om voorbereid te zijn op wat er in de toekomst gaat komen. Regeren is vooruitzien”, aldus Joost Zuidema, projectleider bij Port of Amsterdam. In eerste instantie worden de varende drones nog onder streng toezich getest, later zal er minder mensenwerk aan te pas komen.

Bron: Logistiek,nl

0 Reacties

    Plaats een reactie